Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-059646-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn
Bước 2: Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Nghiệp vụ Văn hóa thẩm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Sở xem xét quyết định
Bước 3: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận
Đơn đề nghị được thực hiện quảng cáo (theo mẫu)
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hóa, …
Giấy đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc văn bằng, giấy xác nhận theo quy định
Giấy công bố chất lượng hoặc công nhận chất lượng
Các quảng cáo bằng bảng, biển ngoài trời có diện tích từ 40m2 trở lên phải có thẩm định về cấu kết xây dựng của cơ quan có tư cách pháp nhân
Mẫu (maket) đối với hình thức quảng cáo panô, áp phích, biển hiệu, bảng, biển quảng cáo trên phương tiện giao thông
Đối với quảng cáo khuyến mại phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thực hiện Quảng cáo a- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô. b- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m đến dưới 40m: 500.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô. c- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m đến dưới 30m: 400.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô. d- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m đến dưới 20m: 200.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô. e- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m: 100.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô. f- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quan, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái. g- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1giấy phép). h- Trường hợp cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.”
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-059646-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23