Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-059691-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn
Bước 2: Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Nghiệp vụ Văn hóa thẩm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Sở xem xét quyết định
Bước 3: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận
Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm văn hóa, nghệ thuật (theo mẫu)
Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9x12 cm trở lên
Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài (nếu có)
Bản cam kết tổ chức triển lãm văn hóa, nghệ thuật không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 6 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm văn hóa, nghệ thuật
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép triển lãm văn hóa, nghệ thuật cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-059691-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
27