Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-066392-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chuyên ngành thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chuyên ngành thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của Chi cục quản lý chuyên ngành thủy sản
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản xử lý; Trình lãnh đạo chi cục ký duyệt
Bước 3: Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản
Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (có công chứng)
Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định hiện hành)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 40.000 đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y thủy sản và dịch vụ thú y thủy sản - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-066392-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
35