Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-066745-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc
- Tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ liên quan tại Bộ phận một cửa của Chi cục: ½ ngày
- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý: 13 ngày
- Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt: 01 ngày
- Trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Chi cục: ½ ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Chi cục Thú y)
Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý
Bước 3: Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu)
Tờ trình điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở
Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y; Tờ trình điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở
Tải về
Tờ trình điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-066745-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22