Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-067332-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ thuyền viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của Chi cục quản lý chuyên ngành thủy sản
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng quản lý tàu cá, cảng cá xử lý; Trình lãnh đạo chi cục ký duyệt
Bước 3: Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người xin cấp sổ thuyền viên tàu cá phải có đủ các điều kiện sau:
- Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động
- Có đủ sức khỏe và biết bơi
- Được tập huấn về những kiến thức cơ bản khi hành nghề trên biển do cơ quan đăng ký tàu cá có thẩm quyền tổ chức (Nếu chưa có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá)
Tờ khai cấp sổ thuyền viên (Bản chính)
2 ảnh màu khổ 3 x 4 (kiểu chân dung)
Bản sao công chứng bằng thuyền trưởng, máy trưởng hoặc bản chính giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ đi biển làm nghề cá
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp sổ thuyền viên
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 40.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sổ thuyền viên tàu cá - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-067332-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26