Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-067372-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ninh Thuận)
Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác thủy sản (Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)
Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý
Bước 3: Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS)
Giấy phép khai thác thủy sản cũ (bản chính)
Bản sao công chứng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (áp dụng đối với tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm)
Bản sao công chứng bằng (chứng chỉ) thuyền trưởng, máy trưởng phù hợp với cỡ loại tàu theo quy định
Bản sao công chứng sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 20.000 đồng/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22