Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-068290-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở
Bước 2: Bộ phận Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Báo chí-Xuất bản
Bước 3: Phòng Báo chí-Xuất bản: thẩm tra hồ sơ đủ hợp lệ, lập Giấy phép trình lãnh đạo Sở
Bước 4: Lãnh đạo Sở xem xét và ký duyệt
Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức và lưu trữ theo quy định
Đơn xin cấp giấy phép - ghi tên, quốc tịch người đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in, tên xuất bản phẩm đặt in, số lượng in, cửa khẩu xuất (theo mẫu)
02 (hai) mẫu xuất bản phẩm đặt in, có đóng dấu của cơ sở nhận in
Bản sao giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-068290-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19