Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-068312-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Quyền tác giả, quyền liên quan, Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Bản quyền tác giả Văn học-Nghệ thuật thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở
Bước 2: Bộ phận Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Báo chí-Xuất bản
Bước 3: Phòng Báo chí-Xuất bản: thẩm tra hồ sơ đủ hợp lệ, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Sở đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép
Bước 4: Hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét quyết định
Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức và lưu trữ theo quy định
Tờ khai đăng ký quyền tác giả hoặc tờ khai đăng ký quyền liên quan (theo mẫu)
Hai bản sao đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan
Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền
Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa
Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả
Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký quyền tác giả hoặc tờ khai đăng ký quyền liên quan (theo mẫu);
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép quyền tác giả, quyền liên quan cho tổ chức trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-068312-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Quyền tác giả, quyền liên quan, Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27