Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-068497-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 06 (sáu) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho Phòng Báo chí - Xuất bản: 1 (một) ngày
Bước 2: Phòng Báo chí - Xuất bản thẩm tra hồ sơ, lập giấy phép trình lãnh đạo Sở: 12 (mười hai) ngày
Bước 3: Lãnh đạo Sở xem xét và ký duyệt: 1 (một) ngày
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày
Tờ khai hoặc đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu)
Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (Bản sao có công chứng quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, hợp đồng nhà, …)
Văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan chủ quản đối với các đối tượng quy định tại điểm d, khoản 1 (Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg)
Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động đối với các đối tượng tại điểm c, khoản 2 (Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg)
Văn bản xác nhận lý do thường trú tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng là người nước ngoài thường trú tại Việt Nam quy định tại điểm d khoản 2 (Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg)
Bản sao có công chứng Quyết định công nhận hạng 1 (một) sao trở lên của cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và bản sao có công chứng quy định thành lập cơ sở lưu trú du lịch đối với các đối tượng là cơ sở lưu trú du lịch có tiếp nhận khách lưu trú là người nước ngoài quy định tại điểm d, khoản 2 (Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép hoạt động chương trình thu, phát tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-068497-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Phát thanh - truyền hình
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18