Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-068921-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã nơi có cơ sở chế biến khoáng sản
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày
Bước 2: Chuyển phòng Khoáng sản tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 21 ngày.
(Trường hợp không đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho tổ chức, cá nhân biết)
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết: 05 ngày
Bước 4: Kể từ ngày nhận được giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển tới, phòng Khoáng sản tiến hành đăng ký Nhà nước khu vực chế biến theo giấy phép: 02 ngày
Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày
Đơn đề nghị tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (theo mẫu số 15)
Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân được quyền thừa kế quyền chế biến khoáng sản
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của công chứng nhà nước của tổ chức, cá nhân được thừa kế
Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản, kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giây phép chế biến khoáng sản khi tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản 5.000.000 đồng/giấy phép
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-068921-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21