Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-073220-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc
Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất kết hợp với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì được cộng thêm thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (34 ngày); trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất mà phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thì được cộng thêm 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được chỉnh lý
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, ghi phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ: 01 ngày
Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính chuyển thông tin địa chính đến Sở Tài chính để xác định giá đất: 06 ngày
Bước 3: Sở Tài chính xác định giá đất: 10 ngày
Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính chuyển thông tin địa chính đến Cục Thuế tỉnh để xác định giá đất: 01 ngày
Bước 5: Cục Thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính: 03 ngày
Bước 6: Phòng Quản lý đất đai có trách nhiệm chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 03 ngày
Bước 7: Trình Giám đốc Sở duyệt giải quyết kết quả: 02 ngày
Bước 8: Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày
Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo mẫu số 10/ĐK)
Hợp đồng thuê đất, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính
Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký biến động đất đai 20.000 đồng/giấy
Lệ phí đăng ký cấp đổi GCN 40.000 đồng/giấy
Phí đăng ký biến động về QSDĐ + Khó khăn 1: 260.000 đồng/giấy. + Khó khăn 2: 270.000 đồng/giấy. + Khó khăn 3: 274.000 đồng/giấy
Phí đăng ký cấp đổi GCN + Khó khăn 1: 150.000 đồng/giấy. + Khó khăn 2: 155.000 đồng/giấy. + Khó khăn 3: 160.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-073220-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18