Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-094435-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Ủy ban nhân dân cấp xã): kiểm tra hồ sơ hợp lệ, viết phiếu hẹn
Bước 2: Chuyển hồ sơ Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất huyện, thành phố: kiểm tra, xử lý hồ sơ và trình Giám đốc Văn phòng ký duyệt; Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận (Ủy ban nhân dân cấp xã) để trả kết quả
Bước 3: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Hợp đồng chấm dứt góp vốn được công chứng hoặc chứng thực
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-094435-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [11]
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà trước đây khi góp vốn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới (do có thay đổi thửa đất) - Ninh Thuận
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà trước đây khi góp vốn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới (do không thay đổi thửa đất) - Ninh Thuận
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Ninh Thuận
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới (do có thay đổi thửa đất) - Ninh Thuận
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới (do không thay đổi thửa đất) - Ninh Thuận
Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, mà trước khi góp vốn chỉ chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do không thay đổi thửa đất) - Ninh Thuận
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Ninh Thuận
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Ninh Thuận
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không hình thành pháp nhân mới - Ninh Thuận
Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà khi góp vốn hình thành pháp nhân mới - Ninh Thuận
Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà khi góp vốn không hình thành pháp nhân mới - Ninh Thuận

0
29