Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-094452-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 21 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Ủy ban nhân dân cấp xã): kiểm tra hồ sơ hợp lệ viết phiếu hẹn
Bước 2: Chuyển hồ sơ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố: thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc Văn phòng ký; chuyển thông tin địa chính cho Chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có) làm Thông báo nộp tiền chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố chuyển cho Bộ phận tiếp nhận để giao cho người sử dụng đất để thực hiện; Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận (Ủy ban nhân dân cấp xã) để trả kết quả
Bước 3: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có)
Bản sao có công chứng Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực + Dưới 20.000.000 đồng: 10.000 đ/THợp + Từ 20.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng: 20.000 đ/THợp + Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000đồng: 50.000 đ/THợp + Từ 100.000.000 đến dưới 300.000.000 đồng: 100.000 đ/THợp + Từ 300.000.000 đến dưới 1.000.000.000 đồng: 200.000 đ/THợp + Từ 1.000.000.000 đến dưới 2.000.000.000 đồng: 500.000 đ/THợp + Từ 2.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng: 1.000.000 đ/THợp + Từ 3.000.000.000 đến dưới 5.000.000.000 đồng: 1.500.000 đ/THợp + Từ trên 5.000.000.000 đồng trở lên: 2.000.000 đ/THợp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất (Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ diện tích thửa đất) - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-094452-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18