Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-151712-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Phòng Nông nghiệp Sở
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Sở: ½ ngày
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân: 06 ngày
- Trả kết quả tại Sở: ½ ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm rau, quả an toàn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố sản phẩm rau, quả an toàn đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ và thông báo tiếp nhận bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bản công bố rau, quả an toàn (Phụ lục 6 Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN)
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác)
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến sản phẩm rau, quả an toàn (trường hợp công bố sản phẩm rau, quả chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp
Bản sao hợp lệ phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố sản phẩm rau, quả an toàn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận Công bố sản phẩm rau, quả an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận) - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-151712-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21