Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-152186-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái: Kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn (biên nhận)
Bước 2: Tiến hành lập các thủ tục nghiệp vụ
Bước 3: Phòng Quản lý vận tải phương tiện xem xét, xử lý và trình Lãnh đạo Sở ký
Bước 4: Giao trả kết quả tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái
Bản chính Đề nghị công bố tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô sau thời gian khai thác thử
Bản phô tô đăng ký xe ôtô của những xe đăng ký trong danh sách đăng ký
Bản phô tô : “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký
“Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” của doanh nghiệp trong đó có loại hình kinh doanh phù hợp (Bản phôtô có công chứng hoặc bản phôtô kèm theo bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị công bố tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô sau thời gian khai thác thử
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-152186-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20