Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-152200-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Biển số xe máy chuyên dùng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Một cửa, tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý viết Giấy hẹn; Tổ chức đi kiểm tra thực tế, lập Phiếu kiểm tra
Bước 2: Trình lãnh đạo Sở ký duyệt
Bước 3: Giao trả Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho tổ chức, cá nhân, lưu hồ sơ (Nếu kết quả kiểm tra không đạt: trả lại hồ sơ cho chủ xe)
Tờ khai cấp đăng ký, biển số
Hợp đồng mua bán hoặc giấy nhượng, bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (có xác nhận của Ủy ban nhân dân nơi cư trú)
Hoá đơn tài chính
(Phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu đối với cá nhân và Giấy giới thiệu hay công văn ghi rõ họ, tên người được ủy quyền đến đăng ký, cấp biển số đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời 50.000 đ
Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số 150.000 đ
Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số 30.000 đ
Đóng lại số khung, số máy 50.000 đ
Phí cấp mới kèm theo biển số 150.000đ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-152200-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23