Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-153132-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận và chuyển hồ sơ sang phòng Quản lý vận tải xử lý
Bước 2: Chuyển Văn phòng trình lãnh đạo Sở ký duyệt
Bước 3: Trao trả kết quả, lưu hồ sơ
Đơn đề nghị cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa có dán ảnh
03 ảnh màu cỡ 3 x4cm kiểu chứng minh nhân dân
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên
Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, bằng tốt nghiệp đại học (tương ứng với từng loại bằng được cấp)
Bản xác nhận tập sự của chủ phương tiện nơi thuyền viên làm việc
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống 50.000đ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-153132-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18