Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-153141-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/tổ chức nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Y xử lý; trình Giám đốc Sở giải quyết
Bước 3: Giao trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận cho cá nhân/tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Điều kiện và phạm vi chuyên môn hành nghề đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng:
- Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất:
+ Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ Y tế được đăng ký cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng;
+ Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Mục VIII của Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế;
+ Có phòng tiêm chích, thay băng diện tích ít nhất 10m2;
+ Có đủ dụng cụ và bảo đảm vô trùng;
+ Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.
- Phạm vi hành nghề: Chỉ thực hiện theo đơn của bác sỹ; không được khám bệnh, kê đơn.
* Điều kiện và phạm vi chuyên môn hành nghề đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả:
- Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất:
+ Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ Y tế được đăng ký cơ sở dịch vụ làm răng giả;
+ Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Mục VIII của Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế;
+ Phòng khám và lắp ráp răng, hàm giả phải có diện tích ít nhất là 10m2, phòng làm răng, hàm giả phải có diện tích ít nhất là 10m2;
+ Có đủ dụng cụ, trang thiết bị Y tế phù hợp với phạm vi hành nghề;
+ Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.
- Phạm vi hành nghề:
+ Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định;
* Điều kiện và phạm vi chuyên môn hành nghề đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
- Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất:
+ Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ Y tế;
+ Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Mục VIII của Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế;
+ Có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hành nghề.
- Phạm vi hành nghề: Chăm sóc sức khỏe tại nhà theo đơn của Bác sỹ; không được khám bệnh, kê đơn.
* Điều kiện và phạm vi chuyên môn hành nghề đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc.
- Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất:
+ Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế;
* Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Mục VIII của Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế;
+ Có đủ trang thiết bị, dụng cụ kiểm tra tật khúc xạ mắt, đo và màu lắp kính, bảo hành kính thuốc phù hợp với phạm vi hành nghề được phê duyệt;
+ Cửa hàng có diện tích ít nhất là 15m2;
+ Có phương tiện phòng cháy chữa cháy, bảo đảm vệ sinh môi trường.
- Phạm vi hành nghề: Đo tật khúc xạ mắt, mài lắp kính và bảo hành kính thuốc; tư vấn về việc sử dụng kính.
Đơn đề nghị cấp Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (theo mẫu)
Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tư nhân (theo mẫu)
Bản giá dịch vụ
Bản photo chứng chỉ hành nghề Y tư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực)
Bản hợp đồng lao động, bản sao bằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên)
Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻ và 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết
Tải về
Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ
Tải về
Đơn đề nghị cấp Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp: + 80.000 đồng/cơ sở – Tỉnh đồng bằng trung du; + 60.000 đồng/cơ sở - Tỉnh niền núi, vùng sâu, vùng xa. - Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với Cơ sở dịch vụ Y tế: phòng răng và làm răng giả và các hình thức dịch vụ Y tế khác: + 400.000 đồng/cơ sở – Tỉnh đồng bằng trung du; + 300.000 đồng/cơ sở - Tỉnh niền núi, vùng sâu, vùng xa.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) Y tế (bao gồm: CSDV tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, Đo nhiệt độ, huyết áp; CSDV làm răng giả; CSDV chăm sóc sức khoẻ tại nhà và CSDV kính thuốc) - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-153141-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
67