Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-153169-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/tổ chức nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Y xử lý; trình Giám đốc Sở giải quyết
Bước 3: Giao trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận cho cá nhân/tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Người được cấp Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có bằng cấp phù hợp với hình thức tổ chức và phạm vi chuyên môn hành nghề;
- Đã có thời gian thực hành tại cơ sở Y, Dược;
- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Có đủ sức khỏe để hành nghề;
- Có đủ các điều kiện khác theo quy định tại các điều 17 của Pháp lệnh Y, Dược tư nhân ngày 25/2/2003 tùy theo từng hình thức tổ chức hành nghề;
- Không thuộc đối tượng pháp luật cấm.
* Người được cấp Chứng chỉ hành nghề Y Dược học cổ truyền phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Các điều kiện quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh Y, Dược tư nhân ;
- Có một trong các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn sau đây tùy theo yêu cầu của từng hình thức tổ chức hành nghề và phạm vi chuyên môn hành nghề:
- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về Y học cổ truyền;
- Bằng tốt nghiệp đại học Dược hoặc trung học Dược và có Giấy chứng nhận đã học Dược học cổ truyền;
- Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn Y Dược học cổ truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Sở Y tế) cấp;
- Đã qua thực hành 5 năm đối với hình thức tổ chức hành nghề quy định tại Điều 21 của Pháp lệnh Y, Dược tư nhân tại cơ sở khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; 2 năm đối với hình thức tổ chức hành nghề quy định tại khoản 4 Điều 21 của Pháp lệnh Y, Dược tư nhân ngày 25/2/2003 tại cơ sở Y Dược học cổ truyền.
* Người được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tư nhân phải có đủ các điều kiện chung theo quy định tại Điều 22 của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân và Điều 5 của Nghị định số 103/2003/NĐ-CP
* Bằng cấp và thời gian thực hành của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền để mở phòng chẩn trị Y học cổ truyền phải có đủ các điều kiện cụ thể sau: Người đứng đầu phòng chẩn trị Y học cổ truyền, cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc phải có một trong các bằng cấp, giấy chứng nhận sau: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp về Y học cổ truyền trở lên hoặc bằng cấp lương Y do cơ sở có chức năng đào tạo được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp hoặc giấy chứng nhận chuyên môn Y Dược học cổ truyền (chứng nhận lương Y) do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế đã cấp trước ngày Thông tư số 01/2004/TT-BYT có hiệu lực và có thời gian thực hành từ 5 năm trở lên tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp theo quy định của Bộ Y tế.
* Xác định thời gian thực hành căn cứ vào quyết định nghỉ hưu hoặc giấy xác nhận của cơ quan đơn vị.
* Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ sở Y của Nhà nước được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tư nhân để làm người đứng đầu Phòng chẩn trị Y học cổ truyền.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan nơi cán bộ, công chức công tác
Giấy chứng nhận sức khỏe từ Trung tâm y tế Huyện, Thành phố thuộc tỉnh trở lên
Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y, dược học cổ truyền (05 năm)
Văn bản đồng ý cho phép hành nghề Y, Dược cổ truyền tư nhân của thủ trưởng cơ quan nếu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức và đang làm việc tại các cơ sở y, dược của Nhà nước
Bản sao chứng minh nhân dân và 02 ảnh chân dung cỡ 4x6cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 150.000
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
45