Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-153900-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn và đề nghị người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì tiếp nhận, viết phiếu biên nhận, hẹn trả kết quả
Bước 2: - Chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét, trình Giám đốc Sở giải quyết, cụ thể:
+ Trường hợp gia hạn Giấy phép: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám Đốc Sở xác nhận vào phần Xác nhận gia hạn Giấy phép (hoặc đổi bản Giấy phép mới khi đã dùng hết phần Xác nhận gia hạn giấy phép);
+ Trường hợp điều chỉnh Giấy phép: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám Đốc Sở cấp một bản Giấy phép mới (kèm theo bản Phụ lục mới) có cùng mã số quản lý chất thải nguy hại với thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày điều chỉnh và hủy bỏ hiệu lực của bản Giấy phép cũ.
Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hiện có
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-153900-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29