Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-154058-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phức tạp 30 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả. Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho Phòng Hành chính tư pháp xử lý. Chuyển Công an tỉnh xác minh. Trả kết quả cho cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả
Đơn đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu)
Bản sao Hộ chiếu (có chứng thực)
Bản sao Giấy chứng nhận thường trú (hoặc tạm trú tại Việt Nam)
Giấy ủy quyền (Giấy ủy quyền phải có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền. Nếu người ủy quyền đã rời Việt Nam thì giấy ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Tải về
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Dùng cho trường hợp ủy quyền)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng/01 trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-154058-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23