Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-154273-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ.
- Chuyển Chi cục bảo vệ môi trường xem xét, đánh giá hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu để tổ chức kiểm tra, Chi cục bảo vệ môi trường tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ra văn bản thông báo cho chủ dự án biết để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Chi cục bảo vệ môi trường:
+ Tổ chức kiểm tra việc chủ dự án đã hoàn thành các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
+ Tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo văn bản, trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.
- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
01 (một) Văn bản đề nghị xác nhận thực hiện các nội dungcủa báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
- 03 (ba) Báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
- 01 (một) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật các công trình xử lý và bảo vệ môi trường.
- 01 (môt) chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra, xác nhận thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-154273-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22