Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-154298-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận được Bản đăng ký hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ bổ sung đã được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường và chuyển cho Phòng Đo đạc và bản đồ
Bước 2: Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đo đạc và bản đồ thẩm định, hoàn thành việc xác nhận đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ và trình Giám đốc Sở ký ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp không chấp nhận đăng ký bổ sung thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (theo Mẫu số 1) đã được cấp trong đó có ghi những nội dung thay đổi so với đăng ký trước ở phần đăng ký bổ sung
Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh có Công chứng
Bản sao văn bằng đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có Công chứng (nếu có thay đổi)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-154298-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17