Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-209714-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải;
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết đối với trường hợp cấp lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng hoặc biển số;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải, bộ phận “một cửa” tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn trả kết quả.
Bước 2: Chuyên viên bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chủ phương tiện.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ sở hữu khi nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó;
Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư số 20/2010/TT- BGTVT (bản chính).
Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản chính) (đối với trường hợp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số).
Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp biển số bị hỏng) (đối với trường hợp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số);
Trường hợp chủ sở hữu mất một trong những giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng thì phải nộp thêm bản cam đoan theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 của Thông tư số 20/2010/TT- BGTVT (bản chính) và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương trong 7 ngày, mỗi ngày 01 lần theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 của Thông tư này;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số 200.000 đồng.
Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số 50.000 đồng;
Đóng lại số khung, số máy 50.000 đồng;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-209714-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21