Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-209724-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải;
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp di chuyển đi: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Trường hợp di chuyển đến: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (đối với trường hợp di chuyển đi); Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số (đối với trường hợp di chuyển đến);
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải để kiểm tra tính hợp lệ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả.
Bước 2: Chuyên viên bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành làm thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu. Trường hợp không cấp phiếu di chuyển phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ sở hữu khi nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó;
c.1) Đối với trường hợp di chuyển đi:
- Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy định tại Phụ lục 12 của Thông tư số 20/2010/TT- BGTVT (bản chính);
- Một trong các chứng từ xác định quyền chủ sở hữu xe máy chuyên dùng sau đây:
+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định (bản chính).
+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
- Trường hợp di chuyển không thay đổi chủ sở hữu, trong hồ sơ di chuyển không phải nộp chứng từ xác định quyền sở hữu.
c.2 Đối với trường hợp di chuyển đến:
- Tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 20/2010/TT- BGTVT (bản chính);
- Một trong các chứng từ xác định quyền chủ sở hữu xe máy chuyên dùng sau đây:
+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính).
+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng).
- Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính) từ Sở chuyển đi đã được cấp theo quy định kèm theo hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng
Tải về
Tờ cam đoan về hồ sơ xe máy chuyên dùng.
Tải về
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng.
Tải về
Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số 200.000 đồng.
Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số 50.000 đồng;
Đóng lại số khung, số máy 50.000 đồng;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng, cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng, di chuyển đến- Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-209724-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35