Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-209736-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải;
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký xe máy chuyên dùng;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải, tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý, viết giấy hẹn.
Bước 2: Chuyên viên bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành lập thủ tục nghiệp vụ trình lãnh đạo Sở ký giấy chứng nhận đăng ký.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ sở hữu khi nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó;
Tờ khai cấp đăng ký, biển số theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư 20/2010/TT- BGTVT ( bản chính).
Một trong các chứng từ sau:
+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính).
+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 20/2010/TT- BGTVT (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng
Tải về
Tờ cam đoan về hồ sơ xe máy chuyên dùng.
Tải về
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí và lệ phí 50.000 đồng/1 lần cấp;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-209736-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
31