Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-209740-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải;
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp cấp đăng ký tạm thời: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp cấp đăng ký, biển số có thời hạn: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng và biển số;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: a.1) Trường hợp cấp đăng ký tạm thời:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải, tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý, viết giấy hẹn.
- Chuyên viên bộ phận “một cửa”chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành lập thủ tục nghiệp vụ trình lãnh đạo Sở ký giấy chứng nhận đăng ký tạm thời.
- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.
Bước 2: a.2) Trường hợp cấp đăng ký, biển số có thời hạn:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải để kiểm tra tính hợp lệ hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả.
- Chuyên viên bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng theo quy định tại địa điểm đã thoả thuận với chủ sở hữu: nếu kết quả kiểm tra đạt, lập thủ tục nghiệp vụ trình lãnh đạo Sở ký giấy chứng nhận đăng ký; nếu kết quả kiểm tra không đạt, trả lại hồ sơ cho bộ phận “một cửa”.
- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền của của sở hữu theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó
c.1) Trường hợp cấp đăng ký tạm thời: tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư số 20/2010/TT- BGTVT.
c.2) Trường hợp cấp đăng ký, biển số có thời hạn:
- Tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 của Thông tư số 20/2010/TT- BGTVT.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.
- Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng:
+ Đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước, chứng từ nguồn gốc là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất (bản chính).
+ Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu, chứng từ nguồn gốc là tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng.
Tải về
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời 70.000 đồng
Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số 200.000 đồng
Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số 50.000 đồng
Cấp mới kèm theo biển số 200.000 đồng
Đóng lại số khung, số máy 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời và cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-209740-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26