Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-210127-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và Người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Cảnh sát đường thủy
Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận.
- Thông qua hệ thống bưu chính;
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cá nhân nộp hồ sơ tại cơ sở dạy nghề hoặc bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) để kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ và viết giấy hẹn; trường hợp phải thi lại (đối với cấp lại chứng chỉ chuyên môn) hoặc phải dự thi sát hạch môn pháp luật giao thông đường thủy nội địa (đối với chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn), cơ sở dạy nghề hoặc Sở Giao thông vận tải giới thiệu đến các Hội đồng kiểm tra để dự kiểm tra.
Bước 2: Cơ sở dạy nghề hoặc bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn hoàn tất các thủ tục nghiệp vụ, gia công chứng chỉ chuyên môn trình lãnh đạo ký, đóng dấu, ép nhựa chứng chỉ chuyên môn.
Bước 3: Cá nhân nhận chứng chỉ chuyên môn, hồ sơ gốc tại cơ sở dạy nghề hoặc bộ phận “một cửa”;
Đơn đề nghị (mẫu số Phụ lục 5 tại Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải);
02 ảnh màu cỡ 3 x4cm kiểu chứng minh nhân dân;
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
Giấy chứng nhận sức khoẻ do trung tâm y tế cấp huyện, bệnh viện cấp huyện trở lên cấp.
Hoàn thành chương trình học bồi dưỡng để cấp chứng chỉ theo quy định;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa mẫu số Phụ lục 5 tại Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 20.000 đồng/1 lần cấp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-210127-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32