Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-210169-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và Người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận.
- Thông qua hệ thống bưu chính;
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải để kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, viết giấy hẹn.
Bước 2: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn hoàn tất các thủ tục nghiệp vụ, tham mưu văn bản chấp thuận trình lãnh đạo Sở ký.
Bước 3: Các tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Bến thủy nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật, có địa hình thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản.
- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.
- Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn , luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.
- Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định;
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu số 3b phụ lục của Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu số 3b phụ lục của Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 40.000 đồng/giấy phép
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương trong trường hợp giấy phép hết hạn - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-210169-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [17]
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu - Ninh Thuận
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm, bị cháy hồ sơ hoặc bị mất vì các lý do khác - Ninh Thuận
Dự thi lấy bằng, dự kiểm tra cấp chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) - Ninh Thuận
Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống - Ninh Thuận
Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được phương tiện lớn hơn - Ninh Thuận
Chấp thuận mở bến khách ngang sông - Ninh Thuận
Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - Ninh Thuận
Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp giấy phép hết hạn; trường hợp phân chia, sáp nhập hoặc trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông - Ninh Thuận
Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến - Ninh Thuận
Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Ninh Thuận
Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến thủy nội địa hoặc cấp lại giấy phép trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thủy nội địa - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc cấp chứng chỉ chuyên môn và bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế - Ninh Thuận

0
25