Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-229931-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông vận tải các tỉnh (nơi trả lời kết quả xác minh giấy phép lái xe);
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải;
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải, khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình quyết định ra khỏi ngành, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu, bộ phận “một cửa” tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, in giấy hẹn.
Bước 2: Chuyên viên bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái để hoàn tất các thủ tục nghiệp vụ, xác minh giấy phép lái xe (đối với trường hợp giấy phép lái xe không do công an tỉnh Ninh thuận cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 1995), gia công giấy phép lái xe, trình lãnh đạo Sở ký giấy phép lái xe.
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” và cán bộ bộ phận “một cửa” phải cắt góc giấy phép lái xe cũ do ngành Giao thông vận tải cấp;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cán bộ, chiến sĩ công an có giấy phép lái xe do ngành Công an cấp còn thời hạn sử dụng.
- Không nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe quốc tế; giấy phép lái xe của nước ngoài, quân sự, công an quá thời hạn sử dụng theo quy định; có biểu hiện tẩy xoá, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; giấy phép lái xe nước ngoài có dấu hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp mà không được xác minh; giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp nhưng không có trong bảng kê danh sách cấp giấp phép lái xe (sổ quản lý); quyết định ra quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn 06 tháng đối với giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp.
- Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khoẻ theo quy định, được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống;
c.1) Trường hợp đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 1995 bị hỏng:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày cấp);
- Bản sao giấy phép lái xe và xuất trình bản chính để kiểm tra;
- Bản chính hồ sơ gốc (đối với trường hợp có hồ sơ gốc);
c.2) Trường hợp đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 31/7/1995:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại phụ lục 29 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT.
- Bản sao có chứng thực quyết định ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc, ...) của cấp có thẩm quyền.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày cấp).
- Bản chính giấy phép lái xe của ngành Công an cấp còn thời hạn sử dụng;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 135.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-229931-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28