Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-229951-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải;
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải, bộ phận “một cửa” tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, in giấy hẹn.
Bước 2: Chuyên viên bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái để hoàn tất các thủ tục nghiệp vụ, gia công giấy phép lái xe, trình lãnh đạo Sở ký giấy phép lái xe
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” và cán bộ bộ phận “một cửa” cắt góc giấy phép lái cũ;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Hồ sơ dự sát hạch lại gửi đến Sở Giao thông vận tải nơi đang quản lý giấy phép lái xe bị quá hạn.
- Khi đến nộp hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu;
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT.
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày cấp).
Bản sao giấy phép lái xe hết hạn
c.1) Trường hợp giấy phép lái xe quá hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.
c.2) Trường hợp giấy phép lái xe quá hạn từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép lái xe 135.000 đồng
Lệ phí sát hạch lái xe + Lý thuyết: 90.000 đồng/lần; + Thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần; + Thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép lái xe cho người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-229951-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18