Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-229965-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải nơi trả lời xác minh (đối với giấy phép lái xe đã cấp không do Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận cấp);
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải;
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe và hồ sơ lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ dự học sát hạch lấy giấy phép lái xe tại cơ sở được phép đào tạo lái xe.
Bước 2: Cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo theo chương trình quy định.
Bước 3: Cơ sở đào tạo lái xe các hạng A1, A2 lập báo cáo đăng ký sát hạch kèm theo danh sách học viên và hồ sơ học viên dự sát hạch nộp tại bộ phận “một cửa” thuộc văn phòng Sở Giao thông vận tải ít nhất 04 ngày.
Bước 4: Cơ sở đào tạo lái xe các hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E, F lập báo cáo đăng ký sát hạch lái xe, danh sách học sinh (báo cáo 1), danh sách đề nghị xác minh giấy phép lái xe (đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe) nộp tại Sở Giao thông vận tải ngay sau khai giảng đối với các hạng A3, A4; không quá 07 ngày sau khai giảng đối với các hạng B1, B2, D, E, F và không quá 15 ngày sau khai giảng đối với hạng C.
Bước 5: Cơ sở đào tạo lập báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe kèm danh sách thí sinh dự sát hạch (báo cáo 2) và hồ sơ nộp tại bộ phận “Một cửa” thuộc văn phòng Sở Giao thông vận tải trước kỳ sát hạch ít nhất 07 ngày. Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, viết giấy hẹn.
Bước 6: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận báo cáo sát hạch, tổ chức sát hạch lái xe và cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch.
Bước 7: Cá nhân nhận giấy phép lái xe tại cơ sở đào tạo lái xe;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có bản xác minh giấy phép lái xe đã cấp (nâng hạng);
- Đủ độ tuổi: các hạng:A1, A2, A3, A4, B1, B2 từ 18 tuổi trở lên; hạng C: từ 21 tuổi trở lên; Hạng D, FC: từ 24 tuổi trở lên; hạng E, FD; từ 27 tuổi trở lên.
- Đủ điều kiện sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế.
c.1) Hồ sơ đối với thí sinh dự sát hạch lái xe lần đầu:
- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT.
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
- Chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng A4, B1, B2 và C.
.2) Hồ sơ đối với thí sinh dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe lên B2, C, D, E và F:
- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT;
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
- Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch).
- Bản sao chụp giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch và nhận giấy phép lái xe).
- Chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nâng hạng;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe.
Tải về
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép lái xe 135.000 đồng
Lệ phí sát hạch lái xe Đối với thi sát hạch lái xe môtô hạng (A1, A2, A3, A4): + Sát hạch lý thuyết 40.000 đồng/lần; + Sát hạch thực hành 50.000 đồng/lần. Đối với thi sát hạch lái xe ôtô (B1, B2, C, D, E, F): + Sát hạch lý thuyết 90.000 đồng/lần; + Sát hạch thực hành trong hình 300.000 đồng/lần; + Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng 60.000 đồng/lần.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sát hạch, cấp mới giấy phép lái xe cho thí sinh của các cơ sở đào tạo lái xe đã hoàn thành khoá học - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-229965-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25