Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-229970-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận
Thời hạn giải quyết: - Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra.
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt kết quả, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào tạo lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường hợp cấp lại khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn:
Trước khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 30 ngày, cơ sở đào tạo lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép gửi bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, viết giấy hẹn;
Bước 2: Trường hợp điều chỉnh hạng xe hoặc lưu lượng đào tạo:
- Cơ sở đào tạo lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh hạng xe hoặc lưu lượng đào tạo gửi bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải.
- Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn, phòng chuyên môn tham mưu cho Sở Giao thông vận tải phối hợp với cơ quan quản lý dạy nghề tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 17b của Thông tư này.
- Kết thúc kiểm tra đạt kết quả, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Cơ sở đào tạo lái xe nhận giấy phép đào tạo lái xe tại bộ phận “một cửa”;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Kết quả kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo đạt tiêu chuẩn;
Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông tư này
Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép của xe tập lái (bản sao chụp);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-229970-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [21]
Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp - Ninh Thuận
Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp - Ninh Thuận
Cấp lại giấy phép lái xe cho người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng - Ninh Thuận
Cấp lại giấy phép lái xe do bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn - Ninh Thuận
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ôtô - Ninh Thuận
Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm Sát hạch lái xe loại 1, loại 2 - Ninh Thuận
Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Ninh Thuận
Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm Sát hạch lái xe - Ninh Thuận
Cấp giấy phép xe tập lái - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu - Ninh Thuận
Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Ninh Thuận
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng, cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng, di chuyển đến- Ninh Thuận
Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời và cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn - Ninh Thuận
Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng - Ninh Thuận
Thẩm định thiết kế xe cơ giới đường bộ cải tạo - Ninh Thuận
Lấy ý kiến thiết kế cơ sở trong hồ sơ dự án công trình giao thông - Ninh Thuận
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông - Ninh Thuận
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng - Ninh Thuận
Thẩm tra thiết kế công trình hoặc lấy ý kiến về kết quả thẩm tra thiết kế công trình nếu Sở Giao thông vận tải không trực tiếp thẩm tra - Ninh Thuận
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao thông đấu nối vào đường tỉnh, đường quốc lộ (được giao quản lý) - Ninh Thuận

0
32