Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-230020-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải;
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3 (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với trường hợp xây dựng mới) hoặc đến phòng “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải (đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái). Bộ phận “một cửa” tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, viết giấy hẹn.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Giao thông vận tải xem xét, có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3 gửi tổ chức, cá nhân. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 3: Sau khi xây dựng xong, tổ chức, cá nhân gửi văn bản kèm hồ sơ đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Kết quả kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo đạt tiêu chuẩn;
Văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe (của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp xây dựng mới hoặc của Sở Giao thông vận tải đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái).
Dự án đầu tư xây dựng.
Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể.
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy phép xây dựng.
Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch.
Bản kê khai loại xe cơ giới dùng để sát hạch;
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-230020-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24