Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-230021-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Quản lý phương tiện và người lái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông vận tải
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải;
Thời hạn giải quyết: Đối với Trung tâm Sát hạch lái xe loại 1 và loại 2:
- Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
- Trong thời gian không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận.
Đối với Trung tâm Sát hạch lái xe loại 3: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra và cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm Sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Trung tâm Sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với Trung tâm sát hạch lái xe (TTSHLX) loại 1 và loại 2:
+ TTSHLX gửi văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) đến bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải để kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Giao thông vận tải kiểm tra, có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp không đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ TTSHLX nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải.
Bước 2: Đối với TTSHLX loại 3:
+ Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động (trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) đến bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải.
+ Sở Giao thông vận tải kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Kết quả kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo đạt tiêu chuẩn;
Văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận TTSHLX đủ điều kiện hoạt động.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm Sát hạch lái xe - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-230021-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [15]
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô - Ninh Thuận
Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm Sát hạch lái xe loại 1, loại 2 - Ninh Thuận
Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Ninh Thuận
Cấp giấy phép xe tập lái - Ninh Thuận
Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Ninh Thuận
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng, cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng, di chuyển đến- Ninh Thuận
Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời và cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn - Ninh Thuận
Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng - Ninh Thuận
Thẩm định thiết kế xe cơ giới đường bộ cải tạo - Ninh Thuận
Lấy ý kiến thiết kế cơ sở trong hồ sơ dự án công trình giao thông - Ninh Thuận
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông - Ninh Thuận
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng - Ninh Thuận
Thẩm tra thiết kế công trình hoặc lấy ý kiến về kết quả thẩm tra thiết kế công trình nếu Sở Giao thông vận tải không trực tiếp thẩm tra - Ninh Thuận
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao thông đấu nối vào đường tỉnh, đường quốc lộ (được giao quản lý) - Ninh Thuận

0
27