Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-230026-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xe tập lái;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đào tạo lái xe hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở GTVT để kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ.
Bước 2: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho các phòng chuyên môn hoàn tất các thủ tục nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra xe tập lái, nếu kết quả sát hạch đạt, trình Lãnh đạo Sở ký giấy phép đào tạo lái xe, nếu kết quả kiểm tra không đạt đạt, trả hồ sơ cho cơ sở đào tạo lái xe.
Bước 3: Cơ sở đào tạo lái xe nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Xe tập lái phải đủ tiêu chuẩn theo quy định;
Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu Phụ lục 15d của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT.
Hồ sơ xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái gồm: giấy đăng ký xe (bản sao chụp), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực (bản sao chụp);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí: phí cấp giấy phép tập lái 30.0000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xe tập lái - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-230026-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23