Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-231658-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Quyền tác giả, quyền liên quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bản quyền tác giả
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở
Thời hạn giải quyết: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có nhu cầu xin đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn nêu rõ lý do và hồ sơ xin đổi hoặc cấp lại. Đơn và hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện
+ Cục Bản quyền tác giả đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả
+ Cục Bản quyền tác giả cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bị mất.
Bước 2: - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận đơn cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, chuyển Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển cho tổ chức, cá nhân nộp đơn ngay sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Cục Bản quyền tác giả
Bước 3: Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Đơn xin đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu 1 ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006).
* Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn
Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả
Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền
Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa
Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả
Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung
* Các tài liệu quy định tại các điểm 4, 5, 6 và 7 trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp bản sao phải có công chứng hoặc chứng thực; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và phải được công chứng, chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký quyền tác giả
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền tác giả (Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết); Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm nhiếp ảnh) 50.000 đồng/giấy chứng nhận
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính 300.000 đồng/Giấy chứng nhận
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền tác giả đối với loại hình Tác phẩm điện ảnh; Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa 250.000 đồng/giấy chứng nhận
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền tác giả đối với loại hình Tác phẩm kiến trúc; Bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học 150.000 đồng/giấy chứng nhận
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền tác giả đối với loại hình Tác phẩm tạo hình; Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng 200.000 đồng/giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-231658-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Văn hóa, Quyền tác giả, quyền liên quan
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27