Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-231706-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn
Bước 2: Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Nghiệp vụ Du lịch thẩm tra, xử lý và tham mưu Lãnh đạo Sở trình Tổng cục Du lịch xem xét công nhận
Bước 3: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận (sau khi nhận được kết quả từ Tổng cục Du lịch)
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu)
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu).
Bản sao có giá trị pháp lý
Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có)
Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý
Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội
Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ
Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền
Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống)
Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành
Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Thẩm định lại: - Loại xếp hạng 4 sao, 5 sao: 2.000.000 đồng/lần/cơ sở. - Loại xếp hạng 3 sao: 1.500.000 đồng/lần/cơ sở.
Lệ phí Thẩm định lần đầu - Loại đề nghị tiêu chuẩn xếp hạng 4 sao, 5 sao: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở. - Loại đề nghị tiêu chuẩn xếp hạng 3 sao: 2.000.000 đồng/lần/cơ sở.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận hồ sơ trong thẩm định cơ sở lưu trú du lịch hạng từ 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-231706-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19