Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-232030-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (cấp lại)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình bị mất thẻ, bị rách hoặc hư hỏng thẻ, nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn; chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình
Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nghiệp vụ Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình thẩm định hồ sơ, tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc.
Trường hợp không cấp lại, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Bước 4: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đơn đề nghị cấp lại thẻ
Thẻ cũ (trong trường hợp thẻ bị rách hoặc hư hỏng)
Giấy xác nhận quá trình công tác hoặc hoạt động trong lĩnh vực tư vấn của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú
Bản sao chứng thực Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quy định lệ phí trong các văn bản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-232030-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Văn hóa, Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27