Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-254996-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan;
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan Ban Quản lý các khu công nghiệp hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu chính, nộp hồ sơ qua mạng internet;
Thời hạn giải quyết: 25 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ);
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi tắt là Bộ phận một cửa) tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, kiểm tra hồ sơ, chuyển Phòng Nghiệp vụ: 01 ngày.
Bước 2: Phòng Nghiệp vụ xử lý hồ sơ và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư: 22 ngày.
Bước 3: Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày.
Bước 4: Bộ phận một cửa lưu trữ hồ sơ và trả kết quả: 01 ngày;
Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-1, I-2, I-3 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam).
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu của cá nhân hoặc quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức.
(Ghi chú: về hình thức pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên:
+ Bản chụp các giấy tờ nêu trên có kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.
+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ nêu trên đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính).
+ Bản chụp qua máy scan các giấy tờ nêu trên đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng internet).
Giải trình kinh tế - kỹ thuật đối với dự án đầu tư trong nước (nội dung giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các bản vẽ minh họa dự án và thuyết minh giải trình các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường) hoặc dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ (nội dung dự án đầu tư theo quy định của các nghị định Chính phủ về quản lý dự án đầu tư).
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).
Báo cáo tài chính của năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc bảng cân đối tài sản của năm gần nhất đã được kiểm toán (đối với nhà đầu tư là tổ chức), văn bản xác nhận số dư tài khoản (đối với nhà đầu tư là cá nhân).
Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.
Văn bản chấp thuận vị trí lô đất cho thuê của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo sơ đồ vị trí khu đất.
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư trong nước hoặc dự án có vốn đầu tư nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-254996-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28