Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-260785-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh;
Cách thức thực hiện: Người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Văn phòng Phát triển kinh tế hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhoanh.gov/vn;
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh; giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động hoặc thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Phát triển kinh tế và trao giấy biên nhận: 1/2 ngày
Bước 3: Lãnh đạo Sở chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý: 1/2 ngày.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đồng thời chuyển ngay giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động cho Văn phòng Phát triển kinh tế: 2 ngày
Bước 4: Người đăng ký đem giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Phát triển kinh tế.
- Nếu từ chối cấp giấy xác nhận đăng ký tạm ngừng kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người đăng ký hoặc doanh nghiệp biết;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp được cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh; giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động khi có đủ các điều kiện sau: có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
+ Đối với tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu quy định).
- Bản sao chứng thực hoặc bản sao không chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu văn bản xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan Quản lý thuế trực tiếp đến thời điểm tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (do cơ quan Quản lý thuế ban hành).
+ Đối với tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện
- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện (theo mẫu quy định).
- Bản sao chứng thực hoặc bản sao không chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu văn bản xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế trực tiếp đến thời điểm tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh/văn phòng đại diện (do cơ quan Quản lý thuế ban hành).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện
Tải về
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 0 đồng/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-260785-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19