Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-260790-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận
Cách thức thực hiện: Người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Văn phòng Phát triển kinh tế hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhoanh.gov/vn;
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Phát triển kinh tế và trao giấy biên nhận: 1/2 ngày. Trong đó:
+ Đối với người đăng ký nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, vào buổi sáng từ lúc 7 giờ đến 11 giờ 30 phút thì được tính thời gian nhận hồ sơ là của ngày nộp hồ sơ.
+ Đối với người đăng ký nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, vào buổi chiều từ lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ thì được tính thời gian nhận hồ sơ là của ngày hôm sau.
Bước 3: Lãnh đạo Sở chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đồng thời chuyển ngay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Văn phòng Phát triển kinh tế: 2,5 ngày. Trong đó:
+ Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định giải quyết: 1/2 ngày.
+ Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận tạo mã số doanh nghiệp: 02 ngày.
Bước 4: Người đăng ký đem giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Phát triển kinh tế.
- Nếu từ chối cấp giấy xác nhận đăng ký tạm ngừng kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người đăng ký hoặc doanh nghiệp biết;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.
- Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.
- Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.
- Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định).
Danh sách người đại diện theo ủy quyền(theo mẫu quy định).
Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
Bản sao chứng thực hoặc bản sao không chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ cá nhân hợp pháp của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật.
Dự thảo điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
Bản sao chứng thực hoặc bản sao không chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của các thành viên là tổ chức.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách người đại diện theo ủy quyền(Phụ lục I-9);
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2);
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-260790-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [10]
Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân - Ninh Thuận
Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu - Ninh Thuận
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Ninh Thuận
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Ninh Thuận
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế (một người thừa kế) - Ninh Thuận
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế (có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) - Ninh Thuận
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp - Ninh Thuận
Lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Ninh Thuận
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Ninh Thuận
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Ninh Thuận

0
29