Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-274633-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng;
Thời hạn giải quyết: 06 ngày;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 1/2 ngày.
Bước 3: Chuyển Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản giải quyết: 04 ngày.
+ Làm phiếu đề xuất giải quyết hồ sơ.
+ Dự thảo quyết định, in chứng chỉ.
Bước 4: Trình Giám đốc Sở ký: 01 ngày.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1/2 ngày;
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ.
02 ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ.
Bản sao có chứng thực (hoặc nộp bản sao từ sổ gốc thì phải xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ.
Bản sao có chứng thực (hoặc nộp bản sao từ sổ gốc thì phải xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ môi giới, định giá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng/chứng chỉ, theo quy định tại Nghị định số 153 /2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới chứng chỉ môi giới bất động sản - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-274633-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30