Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-275021-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng;
Thời hạn giải quyết: 10 ngày đối với các dự án nhóm C; 15 ngày đối với các dự án nhóm B;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản lấy ý kiến về báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày.
Bước 3: Chuyển Phòng Quản lý Xây dựng giải quyết: 06 ngày làm việc đối với các dự án nhóm C; 11 ngày làm việc đối với các dự án nhóm B.
+ Xem xét hồ sơ theo các nghị định, thông tư hiện hành liên quan nghiệp vụ chuyên môn.
+ Dự thảo văn bản lấy ý kiến về báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
Bước 4: Trình Giám đốc Sở ký: 02 ngày.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày;
Tờ trình xin ý kiến về báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp là chủ đầu tư và doanh nghiệp hoặc cá nhân làm tư vấn (giấy phép thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề).
Bản sao các văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước, giấy phép có liên quan đến công tác thăm dò, khai thác khoáng sản và văn bản phê duyệt các tài liệu địa chất, địa hình, trữ lượng khoáng sản sử dụng để thiết kế.
Quyết định chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài của cấp có thẩm quyền trong trường hợp thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn nước ngoài (thực hiện theo Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam).
Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình mỏ và thiết kế bản vẽ thi công (03 bộ);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình xin ý kiến về thiết kế cơ sở mẫu 1
Tải về
Tờ trình xin ý kiến về thiết kế cơ sở mẫu 2
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tham gia ý kiến về báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỏ và thiết kế bản vẽ thi công - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-275021-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25