Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-275368-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng;
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày.
Bước 3: Chuyển các phòng chuyên môn (theo lĩnh vực phân công) giải quyết: 06 ngày.
+ Xem xét hồ sơ.
+ Làm đề xuất và dự thảo giấy phép.
Bước 4: Trình Giám đốc Sở ký: 02 ngày.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 7. Điều kiện đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng tạm
Công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.
3. Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
4. Hồ sơ thiết kế xây dựng đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định này.
5. Phù hợp với quy mô công trình và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
6. Chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố. Trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.
Giấy phép xây dựng tạm chỉ cấp cho từng công trình, nhà ở riêng lẻ, không cấp theo giai đoạn và cho dự án.
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm.
Bản sao có công chứng (hoặc nộp bản sao từ sổ gốc thì phải xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định giao đất; hợp đồng thuê đất) do Nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó mục đích sử dụng đất công trình là đất xây dựng.
Kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn độc lập có đủ năng lực.
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (03 bộ), gồm:
+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí xây dựng công trình tỷ lệ 1/500.
+ Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200.
+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/500 - 1/200 và chi tiết móng tỷ lệ 1/50.
+ Sơ đồ hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện tỷ lệ 1/100 - 1/200.
+ Nếu là công trình, nhà ở sửa chữa cải tạo ngoài hồ sơ quy định tại các điểm a, b, c, d của khoản 5 Điều này, trong hồ sơ phải có:
+ Bản vẽ hiện trạng mặt bằng, mặt đứng công trình trước khi sửa chữa cải tạo, nâng cấp và ảnh chụp hiện trạng công trình, nhà ở kèm theo biện pháp tháo dỡ.
Ngoài ra trong hồ sơ cần phải có.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; hồ sơ thiết kế thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy; báo cáo đánh giá tác động mội trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường (trong trường hợp công trình thuộc danh mục phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường; công trình thuộc danh mục phải thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành);
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục 10
Tải về
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục 12
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo quy định pháp luật hiện hành
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-275368-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21