Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-275372-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng;
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày.
Bước 3: Chuyển các phòng chuyên môn (theo lĩnh vực phân công) giải quyết: 06 ngày.
+ Xem xét hồ sơ.
+ Làm đề xuất và dự thảo giấy phép.Chuyển các phòng chuyên môn (theo lĩnh vực phân công) giải quyết: 11 ngày.
+ Xem xét hồ sơ.
+ Làm đề xuất và dự thảo giấy phép.
Bước 4: Trình Giám đốc Sở ký: 02 ngày.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cấp giấy phép xây dựng cho công trình dân dụng (trụ sở của cơ quan, tổ chức) sử dụng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn khác
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng.
Bản sao có công chứng (hoặc nộp bản sao từ sổ gốc thì phải xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định giao đất; hợp đồng thuê đất) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó mục đích sử dụng là đất xây dựng công trình (tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ, cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét nếu công trình liên quan đến các điều kiện nào quy định tại Điều 5 Nghị định số 64/CP thì gửi hồ sơ để lấy ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về các lĩnh vực đó; nếu công trình, nhà ở riêng lẻ không liên quan đến các điều kiện nào quy định tại các Điều này thì không phải lấy ý kiến)
Bản sao có công chứng (hoặc nộp bản sao từ sổ gốc thì phải xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định giao đất; hợp đồng thuê đất) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó mục đích sử dụng là đất xây dựng công trình (tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ, cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét nếu công trình liên quan đến các điều kiện nào quy định tại Điều 5 Nghị định số 64/CP thì gửi hồ sơ để lấy ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về các lĩnh vực đó; nếu công trình, nhà ở riêng lẻ không liên quan đến các điều kiện nào quy định tại các Điều này thì không phải lấy ý kiến).
Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường (đối với công trình khi vận hành khai thác sử dụng phát sinh ra chất thải ảnh hưởng đến môi trường).
Văn bản chấp thuận của Ban tôn giáo cấp có thẩm quyền (đối với công trình tôn giáo).
Văn bản thoả thuận của cơ quan quản lý đường bộ, công trình thủy lợi (nếu công trình xây dựng có sử dụng hành lang đê điều, kênh mương, quốc lộ, tỉnh lộ).
Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã đư¬ợc chủ đầu tư¬ tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn độc lập có năng lực.
Văn bản thoả thuận kiến trúc - quy hoạch của Sở Xây dựng;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục 10
Tải về
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục 12
Tải về
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục 16
Tải về
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục 7
Tải về
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục 8
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo quy định pháp luật hiện hành
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng công trình - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-275372-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18