Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-275392-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng;
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày.
Bước 2: Chuyển Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật giải quyết: 11 ngày.
+ Làm đề xuất và dự thảo giấy phép.
Bước 3: Trình Giám đốc Sở ký: 02 ngày.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không;
c.1) Đối với trường hợp xây dựng mới:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 2) Thông tư 10/2012/TT-BXD.
- Bản sao có chứng thực (hoặc nộp bản sao từ sổ gốc thì phải xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có).
- Biện pháp thi công của chủ đầu tư.
- Cam kết hoàn trả mặt bằng.
- Mỗi bộ bản vẽ thiết kế, gồm:
+ Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình.
+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000.
+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.
+ Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm:
* Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.
* Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.
c.2) Đối với trường hợp xây dựng theo giai đoạn:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 11 Thông tư này;
- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản cho phép và thoả thuận về hướng tuyến của cấp có thẩm quyền;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
- Biện pháp thi công của chủ đầu tư.
- Cam kết hoàn trả mặt bằng.
- Mỗi bộ bản vẽ thiết kế, gồm:
+ Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/1000;
+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể của công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;
+ Các bản vẽ theo từng giai đoạn:
* Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn, tỷ lệ 1/50 - 1/200;
* Đối với công trình ngầm yêu cầu phải có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/50 - 1/200;
* Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/100 - 1/500;
Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ pháp lý, 03 bộ bản vẽ thiết kế
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 2) Thông tư 10/2012/TT-BXD.
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 11
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo quy định pháp luật hiện hành
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép công trình theo tuyến trong đô thị - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-275392-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
16