Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-275909-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan;
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất); đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là không quá 35 ngày;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất); Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất); Giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.
* Giai đoạn 1: 16 ngày làm việc (kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đến khi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng chuyển thông tin cho cơ quan Thuế xác định nghĩa vụ tài chính):
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, ghi phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ: 01 ngày.
- Phòng Quản lý đất đai thẩm định hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo quyết định giao đất, cho thuê đất trình lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.
- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất: 05 ngày.
- Ngay sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 05 ngày, Phòng Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cùng lúc thực hiện các công việc sau: Văn phòng Đăng ký QSDĐ chuyển thông tin địa chính cho cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đồng thời thông báo cho người được giao, thuê đất biết; cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; in GCNQSDĐ và chuyển cho Phòng Quản lý đất đai để trình lãnh đạo Sở. Phòng Quản lý đất đai tổ chức bàn giao đất tại thực địa, chuẩn bị hợp đồng thuê đất, GCNQSDĐ để trình ký khi đủ điều kiện.
Bước 2: * Giai đoạn 2: 04 ngày (kể từ khi nhận được hoá đơn, chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính của người được giao đất; văn bản xác định giá cho thuê đất của cơ quan Thuế đến khi nhận kết quả):
- Ngay khi nhận được hoá đơn, chứng từ chứng minh việc người được giao đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản xác định giá cho thuê đất của cơ quan Thuế, Phòng Quản lý đất đai tổ chức ký hợp đồng thuê đất, trình ký GCNQSDĐ và chuyển cho bộ phận giao trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đất đai: 03 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao GCNQSDĐ cho người được giao đất, thuê đất: 01 ngày;
Đơn xin giao đất, cho thuê đất.
Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất.
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư. Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với QSDĐ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT
Tải về
Hợp đồng cho thuê đất - theo Mẫu số 04;
Tải về
Quyết định cho thuê đất - theo Mẫu số 03.
Tải về
Quyết định giao đất - theo Mẫu số 02
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận 100.000 đồng/giấy.
Phí cấp mới giấy chứng nhận + Khó khăn 1: 570.000 đồng/giấy. + Khó khăn 2: 640.000 đồng/giấy. + Khó khăn 3: 690.000 đồng/giấy;
Phí thẩm định hồ sơ Đất không nhằm vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 230 (đồng/m2) Tại Phan Rang - Tháp Chàm; 160 đồng/m2) Tại huyện. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh 300 (đồng/m2) Tại Phan Rang - Tháp Chàm; 210 Tại huyện (Mức thu cao nhất không quá 5.000.000 đồng/hồ sơ).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-275909-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26