Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-276046-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là không quá 30 ngày;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Giai đoạn 1: 12 ngày (kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đến khi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng chuyển thông tin cho cơ quan Thuế xác định nghĩa vụ tài chính):
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, ghi phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ: 01 ngày.
Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ, trong thời hạn 06 ngày, Phòng Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đồng thời thực hiện các công việc sau:
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa hiện trạng sử dụng đất; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính; chuẩn bị hồ sơ và chuyển cho Phòng Quản lý đất đai; chuyển thông tin địa chính cho cơ quan Thuế. Phòng Quản lý đất đai thẩm định hồ sơ, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, lập tờ trình, dự thảo quyết định giao đất hoặc cho thuê đất trình lãnh đạo Sở ký duyệt.
- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích: 05 ngày.
Bước 2: * Giai đoạn 2: 03 ngày (kể từ khi nhận được hoá đơn, chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính của người được giao đất; văn bản xác định giá cho thuê đất của cơ quan Thuế đến khi nhận kết quả):
- Ngay khi nhận được hoá đơn, chứng từ chứng minh việc người được giao đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, Phòng Quản lý đất trình ký GCNQSDĐ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao GCNQSDĐ cho người được chuyển mục đích: 03 ngày;
Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
GCNQSDĐ hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở hoặc GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với QSDĐ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT
Tải về
Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - theo Mẫu số 05;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đăng ký biến động + Khó khăn 1: 260.000 đồng/giấy. + Khó khăn 2: 270.000 đồng/giấy. + Khó khăn 3: 274.000 đồng/giấy;
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-276046-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [7]
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Ninh Thuận
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Ninh Thuận
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Ninh Thuận
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định - Ninh Thuận
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Ninh Thuận
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thoả thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất- Ninh Thuận
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Ninh Thuận

0
31