Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-276368-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Thuế, kho bạc;
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Giai đoạn 1: 23 ngày làm việc (kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đến khi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng chuyển thông tin cho cơ quan Thuế xác định nghĩa vụ tài chính):
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, ghi phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ: 01 ngày.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất, chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường: 07 ngày.
- Phòng Quản lý đất đai thẩm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất: 05 ngày.
- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thu hồi đất: 05 ngày.
- Ngay sau khi có quyết định cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 05 ngày, Phòng Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cùng lúc thực hiện các công việc sau:
+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin địa chính cho cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định đơn giá cho thuê đất, đồng thời thông báo cho người bán tài sản hoặc góp vốn bằng tài sản, người được thuê đất biết; in GCNQSDĐ và chuyển cho Phòng Quản lý đất đai để trình lãnh đạo Sở;
+ Phòng Quản lý đất đai tổ chức bàn giao đất tại thực địa, chuẩn bị hợp đồng thuê đất, GCNQSDĐ để trình ký khi đủ điều kiện; thông báo cho cơ quan Thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản.
Bước 2: * Giai đoạn 2: 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hóa đơn, chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính của người mua, nhận góp vốn bằng tài sản (được thuê đất); văn bản xác định giá cho thuê đất của cơ quan Thuế đến khi nhận kết quả):
- Ngay khi nhận được hóa đơn, chứng từ chứng minh việc người được giao đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và văn bản xác định giá cho thuê đất của cơ quan Thuế, Phòng Quản lý đất đai tổ chức ký hợp đồng thuê đất, trình ký GCNQSDĐ và chuyển cho bộ phận giao trả kết quả: 04 ngày.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao GCNQSDĐ cho người được giao đất, thuê đất: 01 ngày;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
(a) Yêu cầu đối với bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.
- Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
(b) Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư.
- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư.
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
(c) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án;
Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định.
Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.
Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước.
Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận 100.000 đồng/giấy:
Phí cấp mới giấy chứng nhận + Khó khăn 1: 570.000 đồng/giấy. + Khó khăn 2: 640.000 đồng/giấy. + Khó khăn 3: 690.000 đồng/giấy;
Phí thẩm định hồ sơ: - Đất không nhằm vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 230 đồng/m2) Tại Thành phó Phan Rang- Tháp Chàm; 160 (đồng/m2) Tại huyện; - Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 300 đồng/m2) Tại Thành phó Phan Rang- Tháp Chàm; 210 (đồng/m2) Tại huyện; Mức thu cao nhất không quá 5.000.000 đồng/hồ sơ.

0
29